תפריט נגישות

סרן חיים חוצב צ'צקי ז"ל


לאות ולעדות כי
סרן
חיים
חוצב
צ'צקי
ז"ל
מ.א. 2025769
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור המעשה

במלחמת יום הכיפורים שימש סרן חיים חוצב ז"ל מפקד פלוגת טנקים בקרבות רמת הגולן. עם פרוץ המלחמה אירגן סרן חיים חוצב ז"ל שמונה טנקים, ובכוח זה יצא ללחימה מול כוחות אויב עדיפים ב-7 באוקטובר 1973, במהלך הקרבות, נפגע הטנק שלו. סרן חיים חוצב ז"ל עבר לטנק אחר. בקור רוח המשיך בלחימה למרות שמרבית הטנקים שבפיקודו נפגעו, והוא נותר עם שני טנקים בלבד מול כוחות האויב, שהמשיכו לתקוף מטווחים קצרים ביותר.סרן חיים חוצב המשיך בלחימתו עד נפילתו. במעשיו אלה גילה סרן חיים חוצב ז"ל יוזמה, אומץ לב ודביקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי
7/10/1973
ניסן תשל"ו
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה