תפריט נגישות

דבר יו"ר יד לבנים

משפחות יקרות,

היום בו הורד בידי בנינו ובנותנו הלוחמים הדגל הנכרי והונף ברמה נס ישראל, הוא אחד הימים המופלאים בתולדות עם ישראל . יש בי כל כך הרבה מילים לדבר על בוקר יום ראשון, יש בי מילים לתאר את הגשם הראשון, אך בבואי לדבר עליכם אחיי - אוחזת בי דממה. אחיי שלי שיצאו למלחמה ולא שבו. והשנים חולפות ונדמה שהזמן מרפא פצעים, אך לא כך, הזמן עוטף את הפצע במעטה שקוף שלא יתרפא. הזיכרון רק מתעצם ועמו הכאב והגעגוע.

בזכרנו את הימים הגדולים והנוראים, ניתן שבח והודיה לצור ישראל וגואלו על הנסים והנפלאות שעשה עמנו בזמן הזה, כמו בימים ההם. ונתייחד בלבבותינו, באהבה, עם כל בני האומה, ובצבא ישראל לחילותיו, שמסרו נפשם למען יחיה ישראל ותקום יהודה. כולם קדושים, כולם גיבורים, כולם כזוהר הרקיע מזהירים. להם התהילה לנצח נצחים.

ובזכותנו, כי לא זכינו אלא לאתחלתא דגאולה, נישא, בלב מאמין, את חזון הגאולה השלמה. לא בזכות הכוח שבנו לארץ אבותינו; שבנו אליה בכוח הזכות. ובכוחה, שאין אדיר ממנו, שוב נשוב לעיר דוד ולארץ המכורה כולה, בה כל תושביה, כאזרח כגר, יחיו בחירות ובצדק, באחווה ובשלום. 

נשא תפילה לשלום חיילנו העומדים על משמר ארצנו באוויר בים ביבשה. 

נאחל רפואה שלמה  והחלמה מהירה לפצועי צה"ל ונישא תפילה לשובם  של כל נעדרנו ככתוב ושבו בנים לגבולם. 

עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלנו ועל כל עם ישראל אמן. 

אבישי והב
יו"ר יד-לבנים 
פתח תקוה בניית אתרים: לוגו חברת תבונה