תפריט נגישות

סרן צבי גרינגולד


לאות ולעדות כי
סרן
צבי
גרינגולד
מ.א. 2084377
גילה גבורה עילאית
בעת לחימה מול פני האויב
במלחמת יום הכיפורים
צבי גרינגולד

תיאור העיטור

ביום 6 באוקטובר 1973 שהה סרן צבי גרינגולד בקיבוצו, לאחר שסיים את תפקידו הקודם, זמן קצר לפני המלחמה, והוא טרם משובץ בתפקיד אחר. כשנודע לו על פרוץ הקרבות, חזר ליחידתו הקודמת ברמת הגולן, אירגן לעצמו כוח של 3 טנקים ויצא לבלום את התקדמות שריוני האויב לעבר צומת "נפח". במהלך קרב זה אבדו שני טנקים, והוא נשאר לבדו מול נסיונות חוזרים-ונשנים של הסורים להתקדם לעבר "נפח" במשך שעות נלחם יחידי, בעוד שבכל רשתות הפיקוד חשבוהו כמפקד כוח טנקים שכונה "כוח צביקה". אחר כך הצטרפה אליו יחידת מילואים, אשר ניסתה להתקדם, אך נאלצה לסגת בגלל ריבוי הנפגעים. במהלך קרב זה נפגע הטנק של סרן צבי גרינגולד והוא נפצע. למרות פציעתו עבר לטנק אחר של יחידת מילואים, ונטל לידיו את הפיקוד עליו.
בהמשך הלילה נשאר שוב לבדו, בולם במשך כמה שעות את נסיונות הפריצה של הסורים, עד שהצטרף אליו, לקראת הבוקר, סגן מפקד חטיבה עם טנקים נוספים. עם בוקר כאשר נתקבלה הוראה לנוע במהירות לעבר המחנה. יחד עם טנק נוסף הדפו את טנקי - הסורים, אשר הגיעו לגדרות המחנה. לאחר הקרב פונה לבית החולים אבל כעבור שבוע חזר להמשך הלחימה.
בעמידתו האיתנה, אגב גילוי גבורה עילאית, עיכב ומנע את התקדמות הסורים לעבר נהר הירדן.

על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה
תמונת סמל עיטור הגבורה
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "ה' עמך גבור החיל" (שופטים ו, יב)

שמעון פרס
שר הביטחון
6/10/1973
תשרי תשל"ד
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה