תפריט נגישות

סמל איברהים אל טורשאן


לאות ולעדות כי
סמל
איברהים
אל טורשאן
מ.א. 2700446
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
במלחמת יום הכיפורים
איברהים אל טורשאן

תיאור העיטור

במלחמת יום הכיפורים היה סמל איברהים אל-טורשאן, גשש בתפקידו, מסופח ליחידה שלחמה במעוז מצמד. הוא השתתף אתם בלחימה עד יום נפילת לוחמי המעוז בשבי. אחר כך הסתתר במשך יומיים מתוך כוונות להתחמק ולברוח, אבל כעבור יומיים נלכד ונפל בשבי.
למרות המידע שהיה למצרים אודותיו הכחיש סמל איברהים אל-טורשאן בכל תוקף השתייכותו לצה"ל. סמל איברהים אל-טורשאן עונה עינויים פיסיים קשים ביותר, אך לא נשבר, ולא מסר שום פרט של מידע לאויב.
בעמידתו האיתנה ובכוח סבלו גילה סמל איברהים אל-טורשאן נאמנות ואומץ לב רב.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי
10/1973
ניסן תשל"ו
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה