תפריט נגישות

סרן דוד אבודרם


לאות ולעדות כי
סרן
דוד
אבודרם
מ.א. 0983083
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
במלחמת יום הכיפורים
דוד אבודרם

תיאור העיטור

תאור המעשה: עם פרוץ מלחמת-יוה"כ הותקף מיתחם ה"אורקלים" בגזרה הצפונית של תעלת-סואץ ע"י גדוד מצרי בסיוע טנקים וארטילריה. מוצב "אורקל ג'" (הדרומי שבשלושת ה"אורקלים") נכבש ובמוצב "אורקל א'" נהרגו כל המפקדים ונראה היה שהמוצב עומד ליפול בידי המצרים. סגן דוד אבודרם, שפיקד על המוצב הקטן "אורקל ב'" נע בעצמו ל"אורקל א'", ארגן את הכוח שבמיתחם ללחימה מחדש והדף מספר רב של התקפות מצריות, במשך 24 שעות נוספות. כשקיבל, ב-7 באוקטובר 1973, פקודה לפינוי, אירגן את האנשים, הוציא את הפצועים בזחל"מ ופרץ עם הכוח המשורין את טבעת-המצור המצרית. בהמשך הפינוי עלה הכוח על מארב מצרי ולאחר קרב נוסף, בו נפגעו לוחמים, נפל בשבי עם לוחמים נוספים. בזכות תושייתו, מנהיגותו ואומץ-לבו של סרן דוד אבודרם, החזיק מעמד מתחם ה"אורקלים" מעל 24 שעות ודחה בכך את חדירת המצרים.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי
6/10/1973
אייר תשל"ה
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה