תפריט נגישות

סג"מ צפריר איתן


לאות ולעדות כי
סג"מ
צפריר
איתן
מ.א. 2034383
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה
צפריר איתן

תיאור המעשה

ביום ה-11 באפריל 1970, הותקף סיור של כוחותינו באש תותחים של האויב, בגיזרה הדרומית של תעלת סואץ. מאש זו נפגע זחל"מ, שהשתתף בסיור ולוחמיו נפצעו. סג"מ צפריר איתן שהיה מפקד כוח החיפוי של הסיור, חש מיד בכלי-הרכב שלו אל הזחל"מ שנפגע. תחת אש נ.ט, שבה נפגע כלי הרכב שתי פגיעות, חילץ סג"מ צפריר איתן את הפצועים, הכניסם לכלי הרכב והעבירם לטיפול רפואי.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
11/4/1970
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה