תפריט נגישות

סמ"ר אמיר אזכיראלי ז"ל


לאות ולעדות כי
סמ"ר
אמיר
אזכיראלי
ז"ל
מ.א. 2034404
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור המעשה

ביום 9 באוקטובר 1973, בעת התקפת האויב המצרי על מערך כוחותינו ב"חמדיה", הצליחו כמה מטנקי האויב להגיע למדרון הגבעה שכוחותינו התבצרו בה. מחוסר אפשרות לאכן את האויב נשלחה מחלקת-טנקים חזיתית לכיוון האויב. הטנק שסמ"ר אמיר אזכיראלי ז"ל לחם ממנו ואשר צוותו כלל מפקדי טנקים בלבד, נשאר אחרון בשטח, לחם בטנקי האויב והצליח לפגוע בטנקים אחדים, עד שנפגע וצוותו נהרג. במעשה זה גילו אנשי -הצוות דבקות-במטרה, אומץ-לב והתנהגות למופת.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי
9/10/1973
אייר תשל"ה
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה