תפריט נגישות

סרן עודד אברבנאל


לאות ולעדות כי
סרן
עודד
אברבנאל
מ.א. 92052
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
עודד אברבנאל

תיאור העיטור

ביום ה14 בדצמבר 1950, הצניח מטוס חיל האויר צנחנים בפני טירוני בסיס הדרכה. לכשקפצה דבוקה מספר 1 הסתכל רב סמל שמואל רפאל מטה, כדי לודא שהצנחנים התרחקו מהמטוס וקרא: "משלח מספר 2: איש נתפס בגלגל. הגד לטייס לכבות את המנועים ולצאת לים". תוך כדי מתן הפקודה הוציא רב סמל שמואל רפאל חבל עם עוגן והחל לכוונו מדלת המטוס בכוון החייל, שמצנחו נתפס בגלגל האחורי של המטוס. תוך ניצול הדף האוויר מהמנוע כוון העוגן לבין מיתרי המצנח. החבל נמשך אל המטוס והצנחן (רב טוראי פרלוס ג'ורג') הועלה עד לדלת המטוס, שעה שנקרעו שבעת מיתרי המצנח והצנחן נהדף בכול כוח האוויר מן המטוס. רב סמל שמואל רפאל תלה את החלק הגדול של גופו מחוץ למטוס והצליח לחבר שנית את העוגן למיתר המצנח ולאחר פעולת משיכה נוספת שארכה כ-10 דקות, הועלה רב טוראי פרלוס ג'ורג' למטוס. הטייס, סרן עודד אברבנאל, אשר היה קשה לו ביותר לטוס כמשקל נוסף קשור לגלגל האחורי של המטוס, הראה קור רוח העזה ורוח צוות, כאשר הגביה טוס וכיבה את אחד המנועים על מנת להקטין את לחץ האויר ועל ידי זה אפשר את משיכת הצנחן חזרה לתוך המטוס.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
14/12/1950
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה