תפריט נגישות

סגן אורי און הלפרסון ז"ל


לאות ולעדות כי
סגן
אורי
און
הלפרסון
ז"ל
מ.א. 287975
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
במבצע קדש

תיאור העיטור

"במבצע קדש", בקרב על חאן-יונס, בהיפגע קצין החבלה, נטל לידיו סג"מ אורי הלפרסון ז"ל את התפקיד וביצע אותו למופת.
סג"מ אורי הלפרסון ז"ל פינה 8 מחסומי מוקשים תחת אש ובקור רוחו ואומץ ליבו, למרות ידיעתו הבלתי מושלמת, איפשר את הצלחת הפעולה.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
1956
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה