תפריט נגישות

טוראי אליהו (חיים, איליה) רבינוביץ ז"ל

לזכרו - צבי פיק

מהמתנדבים הראשונים, כשהתארגנו מחנות חי"ש, עזב את עבודתו ובית הוריו ונענה לקריאת ההתנדבות של הסוכנות. זכורים לנו עוד אותם הימים, ימים קשים, בלי נשק, מעטים ובכל זאת היה בין אלה שמלאו את חובתם בצנעה.

אחרי תקופה של אמונים ושמירה על גוש תל מונד הצטרף להכשרה המגויסת של הפלמ"ח בנגבה. עם פלישתם של צבאות ערב, ואיום של צבא מצרים לכבוש הנגב, היה איליה בין אלה שירד לנגב לשם הגנה על היש. בתנאים קשים לחמו בתקופה הראשונה בנגב, הקשר עם הצפון היה מנותק, את היום היו מבלים בואדיות מפני פחד האוירונים המצריים, ובלילה - לפעולות.

בכדי להלחם בתקופה הראשונה בנגב היו צריכים אנשים מיוחדים, אשר חונכו ברוח חלוצית ובעלי משמעת פנימית חזקה, ואיליה היה בין אלה.

השתתף בכבוש קופחה, מוחרקה ובית חימה - כפרים אשר הטרידו בלי הפסק את ישובי הסביבה, יצא להטרדות שונות על רכוזי האויב ועמדות התותחים, היה אחד מאלה שנסו לפרוץ את הדרך לצפון, השתתף בהתקפה על משטרת עירק-סודיאן הנודעת. איליה היה אחד מהמעטים אשר בזכותם הנגב הוא כיום שלנו. בהתקפה על אשדוד נפל. נדע אנו הנשארים להגשים את שאיפותיו.

יהיה זכרו ברוךצבי פיק, חבר התנועה פתח תקוה

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה