תפריט נגישות

דבר ראש העיר

איציק ברוורמן, ראש העיר

משפחות יקרות, תושבים נכבדים,

"גלעד לזכרם" הוקם להנצחת בניה ובנותיה של העיר פתח תקוה, אשר נפלו במערכות ישראל ובפעולות האיבה.

בית יד לַבנים הוא עדות אילמת למחיר הכבד שאנו משלמים כדי לחיות במדינתנו הדמוקרטית ולהניף  את דגל החירות. מדינת ישראל השומרת על ביטחון תושביה, נאלצת להשתתף במלחמות הנכפות עליה, אך בתפילותיה היא שואפת לשלום. קיימים בקרבנו חילוקי דעות באשר לדרך בה יושג השלום, אך מאחדת את כולנו החובה להמשיך את דרכם של הנופלים ולפעול ללא לאות למען קיומה של מדינה דמוקרטית וחופשית. 

סיפור מסירותם ועוז נפשם של הבנים והבנות ששמותיהם מונצחים באתר זה ובבית יד לבנים, מזכירים לנו כי מדינת ישראל לא הוגשה לנו על "מגש הכסף". לא לשווא אנו קוראים לטובי בנינו ובנותינו 'מלח הארץ', הם תמצית דמעותיה של ארץ ישראל, כפי שהטיב לתאר זאת המשורר נתן יונתן: "אֵרֵץ שֵמַתְקוּ לַה רֵגַבֵיה וּמְלוּחִים כֶּבְּכִי כֹּל חוֹפֵיה, שֵנַתְנוּ לַה אוֹהַבֵיה כֹּל אַשֵר יַכְלוּ לַתֵת".

העיר פתח תקוה ותושביה מרכינים ראש לזכרם של היקרים שנפלו.

בברכה,
איציק ברוורמן,
ראש העיר


בניית אתרים: לוגו חברת תבונה