תפריט נגישות

סגן זבולון שלמה גדיאל ז"ל

אודות

הגלעד ניצב בבית הקברות בכפר-סירקין.
"זכר עולם לבנינו, אשר נתנו נפשם על שחרור המולדת ובטחונה". דברים אלה רשומים באותיות מתכת על סלע,ואליהם נלווים שמותיהם של 11 בנים שנפלו בקרבות תש"ח.
שלושת חברי הכפר, שנרצחו בדרך אל הכפר, מונצחים אף הם במקום זה, ושמותיהם חרותים על לוח שהונח למרגלות האנדרטה.
האנדרטה הוקמה זמן קצר אחרי מלחמת העצמאות.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה