תפריט נגישות

מורשת קרב

כ"ג יורדי הסירה

אודות

אלבום תמונות

עוד לפני הפלישה של צבאות בעלות הברית לסוריה הוישאית, ביקשו שלטונות הצבא הבריטי מה"הגנה" כי תעמיד לרשותם קבוצת לוחמים לביצועה של פשיטת חבלה במתקני הדלק והזיקוק שבחוף טריפולי אשר בלבנון. הפעולה תוכננה בפרוטרוט ואף תורגלה בחוף קיסריה. ביצועה הוטל על קבוצת מפקדים שנועדה לשמש גרעין הפיקוד של הפלמ"ח, שעל הקמתו הוחלט זה עתה במוסדות העליונים. בראש 22 ממיטב מפקדי ה"הגנה" ולוחמיה עמד צבי ספקטור. קצין קישור בריטי יצא עימם כמשקיף מטעם המפקדה הבריטית. הם הפליגו ב-15 במאי 1941 בסירת מנוע "ארי הים" מנמל חברת החשמל בחיפה ונועדו לשוב עם תום המבצע, כעבור יומיים. משבוששו לחזור, נתברר כי אירע אסון. גורל הסירה ונוסעיה לא נודע עד היום הזה, אך אין ספק כי לא בצעו את משימתם. היתה זו הפעולה הראשונה של הפלמ"ח הצעיר. כשלון הפעולה והאובדן של קבוצת לוחמים ומפקדים חשובה זו היו עלולים להשפיע לרעה על רוח הפלמ"ח וה"הגנה". אולם, ההתפתחות היתה הפוכה! כשלון התחלתי זה, על המסתורין שנתלוו אליו, שימש מנוף כביר לפעולות נוספות.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה