תפריט נגישות

מורשת קרב

חיל האויר מלחמת יום כיפור

אודות

בחזית הצפון, בשלב הבלימה תקף חיל האויר את השריון הסורי שפרץ בגזרת צומת רפיד כאשר האיזור היה מוגן על ידי סוללות טילי קרקע-אויר סוריות.
חיל האויר תקף טורי שריון סורי שהיו בתנועה לעבר מעלה גמלא, בציר רמת מגשימים-אלי על וליד כפר נפח, ובכך סייעו לכוחות השריון המתארגנים לבלום את התקדמות הסורים. בתקיפות אלה הושמדו עשרות כלי-רכב משוריינים של הסורים. במקביל סיירו מטוסי יירוט של שחיל-האויר והפילו מטוסי קרב-הפצצה סוריים שניסו לתקוף את כוחות צה"ל.
בבוקר ה-7 באוקטובר הועתק המאמץ האווירי העיקרי לחזית הסורית. בשעות לפני הצהריים החלה תקיפת מערך טילי הקרקע-אויר של הסורים. ההתקפה נכשלה. 6 מוטסי "פנטום" הופלו ורק סוללת טילים אחת הושמדה ושנייה נפגעה. בשלב מתקפת הנגד סייעו המטוסים לכוחות הקרקע ותקפו שדות תעופה סוריים, תחנות מכ"מ ובקרה וסוללות טילים בודדות, בשלב זה הוחל לתקוף מטרות אסטרטגיות בעומק סוריה.
בשלב ההבקעה לסוריה ניתן סיוע אוירי מסיבי לכוחות הקרקע בתקיפת מטרות בגזרת ההבקעה. הותקפו מוצבים, שיירות, חניוני רכב ושריון, תותחי נ"ט וסוללות ארטילריה.
בגזרת ההבקעה הוטלו מאות טונות של פצצות. כן המשיך חיל האויר בניטרול חיל האויר הסורי, ובתקיפת 8 שדות תעופה וסוללות טילים.
ואכן חיל האויר הסורי לא פעל כלל. מאמץ מיוחד בוצע על-ידי מטוסי חיל האויר לתקיפת הכוחות הסוריים שהחזיקו במוצב כתף החרמון שנכבש בראשית המלחמה ומאמץ זה הוגבר לכיבושו מחדש של מוצב כתף החרמון ולכיבוש מוצבי החרמון הסורי. בחזית הדרום, הופעל חיל האויר מול הכוחות המצריים הצולחים. עם פרוץ הלחימה הוזנקו מטוסי חיל האויר ליירוט מטוסי הפצצה מצריים, שתקפו מטרות במערב סיני ובמרחב שלמה. בקרבות האויר הופלו עשרות מטוסים מצריים, ורוב נסיונות התקיפה שלהם סוכלו. המטוסים פגעו במסוקים שבאו להנחית כוחות קומנדו בעומק סיני ובמרחב שלמה. מטוסי חיל האויר תקפו והשמידו גשרים על התעלה, ועיכבו בכך את מעברם של כוחות שריון מצריים לסיני.
חיל האויר נאלץ לסייע בבלימה באיזורים מוכי טילים ואש נ"מ, וסבל אבידות כבדות, שגרמו לשחיקה בכוחו. בשלב המגננה סייע חיל האויר לכוחות השריון בהדיפת מתקפות הנגד של המצרים. בשלב הצליחה וכיבוש ראש הגשר סייעו המטוסים למבצע הצליחה על-ידי תקיפת כוחות חי"ר ושריון משני עברי התעלה וע"י פגיעה בסוללות ארטילריה, שפעלו נגד איזור הצליחה. חיל-האויר פעל באינטנסיביות רבה.
השמדת בסיסי הטילים על ידי כוחות השריון במרחבים שמצפון ומדרום לראש הגשר, הקנתה לו חופש פעולה והוא ניצל אותו במלואו.
בסכ"ה ביצע ח"א 223,11 גיחות קרב במלחמה, מהן אלפים לסיוע לכוחות היבשה. הותקפו 10 שדות תעופה במצרים ו-8 שדות תעופה בסוריה, במהלך תקיפות אלה הושמדו 29 מטוסים על הקרקע ו-45 מטוסים בקרבות אויר מעל השדות. הותקפו 20 תחנות מכ"מ וצמתי קשר, וכן מטרות תשתית אסטרטגיות בסוריה.
התפתחו 117 קרבות אויר שבחלקם נטלו חלק עשרות מטוסים. באש מן הקרקע ובקרבות אויר נהרגו 61 אנשי צוות אויר ו-30 נפלו בשבי. מסוקים ומטוסי תובלה פינו לעורף 4719 פצועים וחילצו עשרות אנשי צוות אויר. 5 מסוקים הופלו וששה מטייסיהם נהרגו. מטוסים קלים של ח"א שימשו לקישור, לתצפית ולטיווח ארטילריה. שניים מהם הופלו.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה