תפריט נגישות

מורשת קרב

חיל האויר מלחמת ששת הימים

אודות

מכיון שחיל-האויר השיג עליונות ביום הלחימה הראשון, התפנו מטוסיו לתקיפת כוחות הקרקע של צבאות ערב. למן ערב 5 ביוני החל מאמץ מרוכז של גיחות למשימות אמנעה וסיוע טקטי. הותקפו שיירות שריון ורכב, מתחמים מבוצרים וסוללות אריטלריה. הפעולות החשובות ביותר היו שיתוק הארטילריה של דביזיה 7 המצרית, בלימת חטיבת השריון 60 הירדנית בדרכה מירח לגב ההר באיזור ירושלים, תקיפת חיל המשלוח העירקי, השמדת ריכוזי רכב ושריון של הדיביזיות המצריות הנסוגות ממעברי מתלה וגדי, הרס מערכי הסורים בגולן ואמנעת שיירות בצירים דמשק-קניטרה ושייח' מסכין-קניטרה. במקביל לסיועם לכוחות היבשה השלימו מטוסי התקיפה את הרס מערך ההתראה והנ"מ של האוייב.
בין השאר הושמדו 8 סוללות טילי קרקע-אויר ס"א 2, מרביתן באיזור התעלה. טייסות התובלה והמסוקים הנחיתו כוחות מוטסים בסיני ובגולן, הצניחו והעבירו אספקה חיונית לכוחות השריון, עסקו בחילוץ פצועים וטייסים, סיירו לפני הכוחות והובילו מפקדים.
אבידות חיל האויר הישראלי במלחמת ששת הימים הופלו 46 (20 מהם ביום הראשון, כולל "נורד" אחד שנפגע על הקרקע), נהרגו 28 טייסים ונשבו 13 טייסים.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה