תפריט נגישות

מורשת קרב

אצ"ל - ארגון צבאי לאומי

רקע כללי

אלבום תמונות

ארגון של חיילים יהודים משוחררים מצבאות אירופה.
הוקם באפריל 1937 לאחר שפרש מארגון ה"הגנה" הכללי. ב-5 בדצמבר 1936 חתם א. תהומי כמפקד אצ"ל, על הסכם עם ז'בוטינסקי, ראש "ההסתדרות הציונית החדשה", שלפיו מונה תהומי למפקד אצ"ל. בשנת 1937 בא תהומי לידי הסכם עם ה"הגנה" למיזוג שני כוחות-המגן. אולם בעקבות ההסכם חל פילוג באצ"ל, לפחות מחצית משלושת אלפי חברי אצ"ל הלכו עם תהומי וחזרו ל"הגנה". השאר נשארו באצ"ל להמשיך את קיומו הנפרד. ב-14 בנובמבר 1937 פתחו אנשי אצ"ל בשרשרת של פעולות נגד הערבים במקומות שונים בארץ. השלטונות הבריטיים הגיבו בנגישות, במאסרים וברדיפות. במאי 1939, עם פרסום "הספר הלבן", שנועד להצר עליית היהודים והתיישבותם בארץ, הגביר אצ"ל את פעולותיו, בעיקר נגד הבריטים.
בפרוץ מלחמת העולם ה-2 וכניסתה של בריטנייה למלחמה נגד הנאצים, הפסיק האצ"ל את מאבקו ואף הודיע על נכונותו לסייע לכוחות בעלות הברית, במלחמתם בנאצים. בהמשך הזמן נתעוררו גם בתוך אצ"ל חילוקי דעות על שיטות ודרכי הפעולה ובשנת 1940 פרש מאצ"ל פלג קיצוני בהנהגת יאיר שטרן והכריז על עצמו כאירגון לח"י. המאבק עם הבריטים החריף בתום המלחמה. בסוף 1945 נוצר שיתוף פעולה בין ההגנה, אצ"ל ולח"י, במסגרת של "תנועת המרי". בקרבות מלחמת העצמאות גבר והלך שיתוף הפעולה של אצ"ל עם כוחות ה"הגנה" עד שכוחותיו נשתלבו ביחידות הסדירות של ה"הגנה" ואחר-כך של צה"ל.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה