תפריט נגישות

סרן משה סלומון ז"ל

משה סלומון
בן 22 בנפלו
בן חנה ואברהם
נולד בירושלים
בי"ד בחשוון תרפ"ה, 1/11/1925
שרת ביחידת הנוטרים, הגנה
נפל בקרב
בי"ב באייר תש"ח, 21/5/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: ירושלים - העיר העתיקה
באזור ירושלים והסביבה
מקום קבורה: ירושלים - הר הרצל
אזור: א, חלקה: 7, שורה: 6, קבר: 3.

קורות חיים

משה בן אברהם וחנה, נולד ביום ד' בחשון תרפ"ה בירושלים. מצאצאי ר' יואל משה סלומון, ממייסדי פתח תקוה. בילדותו נדד עם הוריו המורים למטולה, בית-שאן, עקרון, תל-אביב, פתח-תקוה וראשון לציון. הצטרף ל"מכבי צעיר" ובגיל 13 הצטרף ל"הגנה". סיים את בית-הספר העממי בראשון ליון ואת הגימנסיה "הרצליה" בתל-אביב (תש"ג). שירת שנה בנוטרות, כסמל. השתלם בקורס לשליחים מטעם ההסתדרות הציונית ואחר סיימו אותו יצא לסוריה וללבנון כמדריך "מכבי" לעבודה ציונית ארגונית. כשחזר ארצה סיים בהצלחה את המוסד להשתלמות שעל-יד הסוכנות. למד מדעי הרוח באוניברסיטה בירושלים, השתלם בערבית, סוציולוגיה והיסטוריה. חבר ועד הסטודנטים מטעם ה"הסתדרות". קיבל סטיפנדיה מעד חיבורו על "מוחמד עלי", שזכה להכרה מצד הפרופסור קבנר.

בתחילת דצבמבר 1947 עמד בראש קבוצת מגינים שהדפה הסתערות ברחוב הנסיכה מרי בירשלים ונפצע על-ידי הבריטים. עלה לדרגת מ"פ בפלוגה מסייעת של גדוד "מוריה". אירגן את הגנת הרטוב ומוצא. הצליח לעלות ל"הדסה" ביום הטבח. לזכותו נזקף ביצוע המשימות במלון "סמירמיס", ואדי-ג'וז, קטמון ושייך-ג'ארח.

ביום 17.5.1948 פקד על נסיון פריצה לעיר העתיקה בירושלים. ליד שער יפו נפצע 4 פצעים בריאות. ציוה על מחלקתו לסגת והגיע בזחילה לבסיס. מת מפצעיו ביום 21.5.1948 נקבר זמנית בגבעת-רם בירושלים. ביום 10.9.1950 הועבר להר-הרצל בירושלים.

אחרי מותו הועלתה דרגתו הצבאית לדרגת סרן.

בן 22 בנפלו.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה