תפריט נגישות

טוראי בנימין טאוס ז"ל

בנימין טאוס
בן 30 בנפלו
בן אסתר ואנשל
נולד בפולין
בד' בתשרי תרע"ט, 23/10/1918
יחידה: חבר כפר-עציון
נפל בקרב
בד' באייר תש"ח, 13/5/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: כפר עציון-הקרב האחרון
באזור ירושלים והסביבה
מקום קבורה: ירושלים - הר הרצל
אזור: א, חלקה: 18, קבר: 90.
קבר אחים לנופלים בגוש עציון

קורות חיים

בנימין בן אנשל ואסתר. נולד ביום ד' בתשרי תרע"ט (23.10.1918) בכשאנוב שבפולין, למשפחה חסידית, רחוקה מציונות. נתחנך באוירה מסורתית. בילדותו הצטיין בלימודים. היה לעזר לחבריו הן בלימודים והן בעצה נבונה בבעיות חייהם. בעודו נער קטן נמשך אל הציונות. מגיל צעיר נמנה על חברי תנועת "השומר הדתי". אך העלים זאת מאביו. במשך הזמן הרהיב עוז להתמסר גם בגלוי לפעולות בסניף. בראשית מלחמת העולם השנייה ברח הנער בנימין עם אחיו לרוסיה, וכשחזר אחרי השחרור נודע לו שהוריו ואחיו הבכור הושמדו באושבינצים ושאר האחים והאחיות פזורים במחנות-העבודה, מייד הצטרף לקיבוץ הכשרה של "תורה ועבודה" בקראקא ופעל למען יסוד סניפים וקיבוצי הכשרה נוספים לתנועתו בעיר ובכל האזור.השתתף בהגנת בניין הקיבוץ נגד הפורעים הפולנים ונטה שכם לכל עבודה. יצא עם חבריו לגרמניה והשתתף ביסוד הקיבוץ "לנגב" במחנה פוקינג. עבר לצרפת, העפיל ארצה באנייה "לטרון" וגורש עם נוסעיה לקפריסין. שם נפגש עם שתי אחיותיו ששרדו בחיים ומצא גם קשר לאחיו. במאי 1947 הורשה לעלות לארץ. הצטרף לכפר-עציון, עבד בהכשרת קרקע, בייעור ובבניין. בחור ישר-דרך ותמים. באביב תש"ח הגיעו אחיותיו ארצה, אך הוא לא היה יכול להיפגש איתן כי כפר-עציון היה במצור. על אף חולשתו לקח חלק בתפקידי ההגנה. הוא צורף לצוות של מרגמה ידע לשמור על רוחו הטובה.

נלחם ונפל בכפר עציון ביום ד' באייר תש"ח (13.5.1948). ביום כ"ה במרחשוון תש"י (17.11.1949) הובא עם שאר חללי הגוש למנוחת עולמים בהר-הרצל בירושלים.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה