תפריט נגישות

טוראי מרדכי ליטמנוביץ (ארנון) ז"ל

רשימות לזכרו

על מרדכי'לה

אלבום תמונות

מרדכי'לה ידע להקדיש את כל מרצו ויכולתו לתפקידו, להדרכה. במסירות ובשקדנות עשה הכל למען ההדרכה. פעם אמר שההדרכה היא עבדות, המדריך עבר לתפקידו ואכן משועבד היה לתפקידו. ומסירות כשלו דרש גם מחבריו להדרכה. הנני מודה כי שימש לי דוגמא בהכנסי להדרכה.
זוכר אני כי בפרוץ משבר בקבוצתו לא שקט, והרגשת כאילול המשבר פוגע בו וחובל בו. הוא הרגיש עצמו כאשם בכך ואמר לי:"אחרתי ביום אחד, לולא הייתי בנסיעה (באותו זמן היה באחת הנסיעות בקשר להכשרתו), יכול היה הדבר להמנע".
בכל פינה, כל צעד בקומונה, מזכיר לי את החודשים בהם חיינו יחד, את צחוקו המעודד, את הלצותיו ואמרותיו הקולעות.
מרדכי'לה היה תמיד שופע חיים. מרדכי'לה ידע להיות חבר, חברותו היתה נאמנה וכנה, פשוטה ומובנה.
ועכשיו לא נראהו עוד...
הלך מאתנו...
מלים פשוטות - וכה קשה משמעותן.
נפתלי.

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה