תפריט נגישות

טוראי מרדכי ליטמנוביץ (ארנון) ז"ל

רשימות לזכרו

הוא איננו

אלבום תמונות

אך בכל זאת הוא חי... שים לב, אחא: הנה יופיע רכוב על אופניו, פיו מלא שירה וחיוך לבבי על פניו. יקרב, יטפח על שכם... אך זה לא יהיה עוד - כי הוא מת...
אולם הוא חי... עוד קול זמרתו מהדהדת בין כתלי הסניף, עוד מושרים השירים שלמד, עוד קיימת קבוצתו, קבוצת "אבוקה"... אך הוא לא עוד ישיר , לא יוסיף.
כי כסתהו אמא אדמה בטרם יזכה לעבדה ולשמרה... שוב לא יחייך אלינו, שיר לא ישיר עמנו, ידו על שכמנו לא תטפח...
רק מרחוק בעצתו ינהלנו כרועה עדרו, אל המטרה שלא זכה להגשימה, אל ההתישבות החלוצית.
ניצן
קב' אבוקה

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה