תפריט נגישות

דוד "דודי" חסין ז"ל

מפרי עטו


אשדות יעקב, 1946
לחברו ד.
מתוך הנחה שיש לך זמן פנוי אבקשך מאוד לענות לי בפורטרוט על שתי שאלות. השאלה הראשונה קשורה בתנועת הנוער שלכם ובחלציות המדינית. ודאי ידוע לך שמצב הרזרבה של ההתישבות העובדת הוא בכי רע. כמעט שאין קיימים גרעינים רציניים המוכנים להתישבות. אותם הגרעינים המוכנים - רובם צעירים וחסרי כל ניסיון ויכולת. ברור, שהערכה חיונית למדי שוררת גם אצלכם כלפי ההתישבות העובדת. אם כך, מה תהי ההגבה שלכם למצב כזה?
השאלה השניה היא שאלה יסודית ביותר, אולי שאלת היסוד בכל המסכת הציונית. השאלה היא שאלת יחסנו לאנגליה. מה מקומה של אנגליה בהגשמת הציונות? האם אפשרית לכך עזרת אנגליה בעתיד? האם לנוכח עובדת הימצאות שני עמים בארץ נוכל לנהל מאבק יעיל כלשהו באחד השטחים כנגד אנגליה? האם מצבנו המיוחד, עם שאינו מרוכז במולדתו ושבחלקו הגדול נרדף בגלויות, מאפשר לנו בכלל לנהל מלחמה בשומרת על פתחי המולדת? אלה אינן אלא חלק מהשאלות הקשורות בענין זה...


אשדות יעקב, 14.1.1947
... מכתב, אמנם, לא סיפק אותי ותשובות היו לי למכביר, אך זאת אעשה בפעם אחרת. את העיתונים קיבלתי. ההבדל ביניהם לבין עיתוני התנועה לאה"ע אינו גדול לגמרי, גם פה וגם שם מאמרים על אורינטציה והאם יש אפשרות בהמשכת הקשר עם אנגליה? על שאלה זו לא קיבלתי עדיין תשובה מספקת ואיני חושב, שכמה נוסחאות על האימפריליזם יפתרו את השאלה....

מתוך "מצבות על הדרך"

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה