תפריט נגישות

סג"מ שמואל בק ז"ל

מדברי המפקד


"ייחוד..., זו היתה התכונה הדומיננטית בשמוליק... מיד עם בואו חשנו כולנו, כי שמוליק אינו אחד מן השורה. בתקופה הראשונה לשהותו ביחידה התבטא ייחוד זה במעין צניעות - החבאות אל הכלים. אך כמו כוכב שביט - זינק מיד לפיסגה.
תוך תקופה קצרה להדהים הפך שמוליק עמוד התווך ביחידה, ואט-אט, אפילו בלי שנחוש בכך נעשינו תלויים בו יותר ויותר - פתאום - אי אפשר היה בלי שמוליק. בכל שעה משעות היממה, היה מוכן לבוא ולעזור, גם אם לא נדרש לכך. התלות בשמוליק גדלה והתעצמה עד כדי הפסקת העבודה השוטפת, עד אשר יבוא שמוליק ויפתור את הבעיה שהתעוררה. לעתים בא סתם כך באשמורת הלילה... ""באתי לראות אם אין בעיות..."" היה ממלמל.
...בלכתו השאיר שמוליק חלל, אשר חבריו לעבודה יודעים כי לא יהיה אחר אשר יהיה מסוגל למלאו באותה מידת כשרון ומסירות. אך דמותו ומעשיו ישמשו גלעד מפואר לשמוליק..."

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה