תפריט נגישות

טוראי משה צווייגנבלום ז"ל

עליית "אף-על-פי"

רקע כללי

אלבום תמונות

במקביל לפעילות הצבאית עסק האצ"ל בשנים 1940-1938 גם בהעלאת יהודים לארץ-ישראל מעל ומחוץ למכסות העולים "החוקיים" שהותרו על-ידי שלטונות המנדט. המטרה הייתה להציל יהודים מארצות המצוקה (בעיקר במרכז אירופה ובמזרחה) ולזרז את גידול היישוב היהודי בארץ. נוסף על כך ראה הארגון הצבאי הלאומי בהעלאתם של צעירים חניכי בית"ר ואחרים מקור חשוב של תגבורת לשורותיו הוא בארץ, ובהמשך הזמן עלו גם רעיונות של הכנת כוח לוחם יהודי גדול בחו"ל, אשר בבוא היום יפלוש מן הים ארצה וישתתף בתפיסת השלטון והקמת מדינת עברית.
האצ"ל שותף במפעל ההעפלה הרוויזיוניסטית, הידוע כ"עליית אף-על-פי", מראשית 1938. בחירת המעפילים, ארגון השיירות, הובלתן לנמלי המוצא, השגת האניות וצווציהן וכו' - כל אלה נעשו באחריות גופי הצה"ר ובית"ר באירופה (ובחלק מן המקרים על-ידי יזמים פרטיים בעלי רקע תנועתי רוויזיוניסטי), והאצ"ל נכנס לתמונה בהגיע הספינות לחופי הארץ. תפקידי הארגון כללו תצפית ואבטחה, הורדת האנשים מן הספינות לחוף, הזנה וטיפול רפואי ראשוניים, ופיזור למקומות הקליטה ברחבי הארץ (פלוגות גיוס של בית"ר וכיו"ב). כעבור זמן-מה הוטלו על האצ"ל גם ליווי הספינות מנמלי היציאה ארצה והאחריות הכוללת לשלב ההובלה הימית. בסך הכול עסק האצ"ל בשנים אלה ביותר משלושים הפלגות והנחתות, בהן הגיעו ארצה כשתי רבבות מעפילים (אחדות מן הספינות נתפסו על-ידי הבריטים ועוליהן הוחזקו במעצר לתקופות שונות.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה