תפריט נגישות

סמ"ר חיים חיימקה רם ז"ל

אודות

מדרום לצידון מצוי מחנה הפליטים עין-חילווה, שהוא אחד ממחנות הפליטים הגדולים בלבנון. המחנה מאוכלס בצפיפות וסימטותיו צרות ומפותלות. במחנה התבצרו כ-5000 מחבלים. צה"ל הפעיל במערכה על עין-חילווה חי"ר, טנקים, מרגמות כבדות וסוללות תותחי נ.מ. שהתגלו כיעילות ביותר ללוחמה בשטח בנוי. הפריצה למחנה התגלתה כקשה, והוחלט על היחלצות לאחור. אחר כך היו שני נסיונות נוספים להכניע את המחנה. נוכח שיעור הנפגעים הוחלט לנסות להשיג את כניעת המחבלים ללא קרב. נוהל משא-ומתן באמצעות משלחות נכבדים מקומיים ללא הצלחה. האחריות לטיהור של צידון ומחנה עין-חילווה הועברה ליצחק מרדכי. צידון טוהרה עד ה-13 ביוני וכן מחנה עין-חילווה.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה