תפריט נגישות

סג"מ אביהו אבי קלינגר ז"ל

מפרי עטו

משמעת מים / קלינגר אביהו

(הומורסקה)


עוד בתקופת האדם הקדמון בא לידי ביטוי המושג ״משמעת מים׳/ וכבר בחיפושיו הראשונים של האדם אחר עושר עלי־אדמות חיפש הוא מקור מים איתן. אולם חיפושיו הארוכים נסתיימו בסוף מר ביותר, כאשר יום אחד התיבש הלז והלך למקום אשר ממנו בא.

לאחר תקופה אפלה זו באה שוב תקופה קשה לישוב הכלל־עולמי. לאחר שנסתמו כל מעיינות המים החיים התחיל הישוב להצטמק ולהתכווץ, וכך נעלמו כל סוגי המעיינות המוכרים ובכל העולם נראו רק אבנים וסלעים, וכמו שהבנתם הגענו לתקופת האבן. בתקופה זו היתה אוכלוסיית העולם נתונה במשבר רציני. אולם כמו תמיד - נחלץ לעזרתו היושב במרומים. ואז, כהרף־עין, הביא לעולם את נוח וספינת השעשועים שלו. נוח הפרפר הרטיב את כל העולם עם ספינתו, אלא שלא עמדו לו כוחותיו במותניו, והוא כרע נפל בהרי אררט - ״צלל כעופרת במים אדירים״.

אולם הבה ונעזוב תקופה עתיקה ורחוקה זו ונפנה פנינו אל עבר תקופתנו - ההווה.

בתקופה זו שבה אנשים מתעשרים כהרף־עין ומאב¬דים את הצפון (בלי אזימוט), בגלל ממונם הרב ואין דעתם נתונה בכוס (המים), אלא כפי שכולנו מתארים לעצמנו: במשקאות שונים, מחריפים ועד קלים, ואילו המים איבדו את צביונם המיוחד. האנשים משתינים בתוך נחלים ובארות, בעלי חיים עושים את צרכיהם בתוך נהרות אדירים, שופעי מים וצמחיה, אולם שוב נראתה עננה שחורה באופק והיה חשש גדול שהאביב הפרחוני הזה ייפסק בעודו באיבו.

בכל העולם עברה הידיעה מפה לאוזן: משמעת מים, משמעת מים... הידיעה הגיעה אף למדינה הצעירה ישראל, כשהדבר מביא לערעור מצבם הנפשי של התושבים. פאניקה עצומה שררה במדינה. אנשים אצו־רצו למלא את מיכליהם, אולם לשוא. אף לא טיפת מים אחת נותרה במדינה הרעננה. האם זה הסוף? שאל האחד את השני. להיות או לא להיות! אמר אזרח נאמן, שקספיר שמו. ואז, כרעם ביום בהיר נפלה הידיעה במהדורה שניה של עיתוני הערב: ״המפקח העליון על המים החליט קבל־עם־ועדה, ברוב קולות (לבדו) להטיל משמעת מים על העולם ולהגיע למצב בו יצרכו אנשים מים אך ורק לצרכיהם האישיים, לא יותר.

המצב הלך והחמיר, אנשים רבו על כל כוס מים וכמו שכתוב בתורה: ״ויהפכו המים לדם״.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה