תפריט נגישות

רב"ט אבנר הלוי מיכאלי ז"ל

דבר ר' שמעון זלטניק


רבו של אבנר, הרב ר' שמעון זלזניק שליט"א, מראשי ישיבת 'שעלבים', כותב במכתבו להורים: "דמותו של אבנר ז"ל ניצבת לנגד עיני, עלם חמד טבול בחן, ציפיתי הימנו לגדולות ונצורות, קיויתי שאבנר ז"ל יהא לאחד מצדיקי עולם אשר הקב"ה שת עליהם תבל, בהיותו חצוב מהיכל האצילות בכל דרכיו, דיבוריו ומעשיו. ברצוני לבקר בביתכם בפ"ת, בשאיפתי לדעת את דרכו מילדות, כיצד גדל והיה מה שהיה. אשרי הוריו שזכו להולידו, אשרי ההורים שכך זכו לגדלו, ואוי לאבדה הגדולה מחמד כל-לב, חמדת-עין ראתה ותאשרהו, פאר כל מידה חמודה. אוי, מי יתן לנו תמורתו, מי ימלא את החלל שבלב, אחד ויחיד היה אבנר ז"ל".

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה