תפריט נגישות

סרן חיים חוצב צ'צקי ז"ל

דבר שר הביטחון


רוחמה ויעקב צ'צקי (חוצב) היקרים, הרשו נא לי להשתתף בכל לב באבלכם בהילקח מכם חיים ז"ל.
סרן חיים חוצב (צ'צקי) ז"ל נתן את חייו למען מולדתו. הוא נפל בחזית הצפון במלחמת יום הכפורים והובא לקבורה ביום י"ח בתשרי תשל"ד (14.10.73).
חיים ז"ל שירת כקצין מילואים בחיל השריון. הוא היה בוגר קורס קצינים וסיים קורס קציני שריון כחניך מצטיין. מפקדיו הגדירוהו כקצין מעולה, בעל ידע מקצועי, שליטה, מנהיגות, אמיץ ואהוב. חיים התגלה כמפקד מעולה בקרב והועלה לדרגת סרן לאחר נפילתו.
זכרו של סרן חיים חוצב (צ'צקי) ז"ל הינו קודש ונצרנו בלבנו בגאון.
יהא זכרו ברוך.
משה דיין, רב-אלוף (מיל.) שר הבטחון שבט תשל"ד פברואר 1974.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה