תפריט נגישות

מורשת קרב

גדוד 89 (81)-חטיבה שמונה

אודות

גדוד הפשיטה הממוכן שבהקמתו הוחל עם הפלישה באמצע מאי 1948, עוד לפני הקמת החטיבה.
הכוונה היתה להקימו על בסיס מתנדבים מן החטיבות השונות, אלא שהללו סירבו בדרך כלל לשחררם. כיוון שכך צורפו לגדוד מתנדבים מצעירי תנועת המושבים מן הקלט, וכן אנשי לח"י שהתגייסו אז.
כן הגיעו אל הגדוד מתנדבים מגולני ומן הפלוגה המיוחדת של קרייתי.
הגדוד השלים את התארגנותו בהפוגה הראשונה. בקרבות עשרת הימים השתתף בכיבוש לוד וכרתיה בחזית הדרום, במבצע יואב נטל חלק בקרבות בעיראק על-מנשיה ובאר-שבע ומאוחר יותר בכיבוש עיראק-סואידן.
כן השתתף במבצעי אסף וחורב, ובין השאר כבש את עוג'ה אל-חפיר (ניצנה).
מפקדי הגדוד: משה דיין, דב צסיס, אברהם יפה.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה