תפריט נגישות

מורשת קרב

גדוד 82 (חטיבה שמונה)

אודות

גדוד טנקים הראשון.
חייליו באו בעיקר משארית חיל המשוריינים לאחר הקמת גדוד 79. הוא הושלם רק ערב ההפוגה הראשונה.
לרשותו עמדו באותה עת שני טנקים מסוג קרומוול שהביאו עריקים בריטיים לצה"ל.
בהפוגה נוספו לו טנקים מסוג הוצ'קיס וכן 11 שריוניות ו-11 זחל"מים.
מאוחר יותר צורפו אליו 4 טנקי שרמן. במבצע דני השתתף בקרבות לוד-רמלה.
במבצע יואב לחם בעיראק אל-מנשיה ובאר-שבע. ומאוחר יותר השתתף בכיבוש משטרת עיראק סואידן.
במבצע חורב כבש את המוצבים המצריים שחלשו על עוג'ה אל-חפיר (ניצנה).
מפקדי הגדוד: פליקס ביאטוס, שאול יפה.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה