תפריט נגישות

מורשת קרב

גדוד 63 "מכמש" (חט' עציוני)

אודות

הוקם בדצמבר 1947 על בסיס פלוגות החי"ש בירושלים והגיוס הפנימי בעיר.
עד פברואר 1948 השתרעה גזרת האחריות של הגדוד בעיר מרחוב יפו ודרומה, ביישובי גוש עציון וברמת-רחל.
אופי הלחימה בעיר לא השאיר מקום לפעולה במסגרת גדודית. בסוף פברואר הוצא הגדוד מן העיר וקיבל אחריות על המרחב הכפרי של מחוז ירושלים: שתי מחלקות בגוש עטרות-נוה יעקב, שתי מחלקות בהרטוב, פלוגה בגוש עציון ופלוגה בגוש מוצא.
עם הפלישה בוטלו כל הגושים עליהם היה הגדוד מופקד ורבים מאנשיו נפגעו או הלכו בשבי. הגדוד שפעל אז רק במסגרת מנהלתית פורק ב-21 במאי ואנשיו פוזרו בגדודים אחרים. מפעולותיו: תקיפת בית צפאפה, סילוואן והתחבורה על הכביש לבית לחם, הדיפת המתקפה הערבית על גוש עציון (14.1.1948) וכן פעולות הגנה רבות בהן פעלו יחידות הגדוד במפוצל ובאופן עצמאי.
מפקדי הגדוד: שלום בורג-דרור, ישורון שיף.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה