תפריט נגישות

מורשת קרב

גדוד 52 (חטיבת גבעתי)

אודות

ראשיתו בסוף נובמבר 1947 במרחב מושבות הדרום על בסיס שתי פלוגות חי"ש ותיקות מראשל"צ ומרחובות ופלוגה שלישית מיישובי הנפה הדרומית.
הגדוד הושלם ע"י גיוס חדש מת"א ומהגיוס הכללי.
בדצמבר 1947 תפס הגדוד את כל המרחב המיועד לגבעתי בדרום. עם הוצאת גבעתי מת"א רוכז הגדוד בצפון המרחב.
הגדוד סייע בתגבורת לירושלים ובאבטחת כביש ת"א-ירושלים בקטע המערבי בו נמצא גדוד 51.
בסוף מרס 1948, שעה שהוחלט לפגוע באופן נרחב בתחבורה הערבית במרחב החטיבה, הוטלה המשימה בעיקרה על הגדוד. כן ביצע את הפעולה נגד מפקדת חסן סלמה סמוך לבאר-יעקב במסגרת מבצעי קדם-נחשון.
במצבע חמץ פעל גדוד 52 לראשונה במסגרת גדודית.
במבצע מכבי הוא הועבר לאזור לטרון.
בליל ה-15/16 במאי תפס הגדוד את לטרון ופינה אותה עם בוקר. באותו לילה העביר את "שיירת היתום".
בלילה הבא, תפס גבעה סמוכה ופינה אותה. עם בור הוצאה החטיבה מן האזור על מנת שתעמוד מול הפולש המצרי. הגדוד נשאר באזור תחת פיקוד הראל והופקד על המשלטים ואבטחת השיירות מחולדה הערבית אל שער הגיא.
כן השתלטו יחידותיו על מחנה צריפין שנתפס ע"י כוחות ערבים לאחר הפינוי הבריטי.
ערב מבצע בן-נון, הוחזר הגדוד אל אזור לטרון, הפעם תחת פיקודה של חטיבה 7.
לאחר המבצע שנכשל עבר הגדוד אל אזור דרך בורמה, לאבטח את התנועה בה.
ב-7.6.48 חזר אל מרחב החטיבה והשתתף בקרבות הבלימה נגד המצרים עד להפוגה הראשונה.
בתקופת ההפוגה ובקרבות עשרת הימים עסק בהחזקת הקו מול המצרים ובמצעים נגדם במרחב נגבה-עיבדיס-בית עפה.
במבצע יואב פעל בגיזרת אשדוד-אשקלון ואח"כ כבש את מוצבי חוליקאת, ונטל חלק בפעולות באזור בית גוברין ובמצור על כיס פלוג'ה.
בדצמבר 1948 הועבר לחזית התיכון ופעל נגד העיראקים באזור רמת הכובש.
מפקדי הגדוד: יעקב פרולוב-פרי, אביב ברזילי.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה