תפריט נגישות

מורשת קרב

גדוד 35 אה"ד (חט' אלכסנדרוני)

אודות

הגדוד הוקם סמוך לפלישה, לצורך הקמת חטיבת אה"ד, ומשזו לו הוקמה, הועבר לאלכסנדרוני.
אנשיו גויסו מבסיסי האימונים של אגף ההדרכה (אה"ד) באזור נתניה.
הגדוד התקיים בסך-הכל כשבועיים כיחידה פעילה-מסוף מאי 1948 עד להפוגה הראשונה.
הוא הוצב בקו מול טול-כרם. בהפוגה הראשונה הוחזר לאה"ד. מפקד הגדוד: הלל פפרמן.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה