תפריט נגישות

מורשת קרב

גדוד 34 (חט' אלכסנדרוני)

אודות

גדוד הסיוע של החטיבה.
נבנה על בסיס סגל מחנה האימון שהקימה החטיבה בדצמבר 1947. עם תום אימון שלוש פלוגות רובאיות לכל אחד מגדודי החטיבה החל סגל המחנה לאמן במאי 1948 פלוגות עבור עצמו.
ב-14 במאי נשלחו שתי הפלוגות הראשונות שטרם השלימו את אימוניהן אל אזור כפר-סבא על מנת לסייע לפעולות החטיבה שם. בפלוגת המטה של הגדוד רוכז נשק הסיוע של החטיבה וצורפה אליו גם פלוגת הסיור החטיבתית על גבי ג'יפים ומשוריינים.
הגדוד לא פעל כיחידה אחת. אנשיו פוזרו בצוותים בגדודים הרובאיים והעניקו להם סיוע עד ההפוגה הראשונה וגם אחריה. בסתיו 1948 הופעל בקרבות כיס פלוג'ה.
מפקדי הגדוד: דוד הרשקוביץ-עופר, זאב בורובסקי-בר-סבר.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה