תפריט נגישות

מורשת קרב

הגדוד ה-9 (הפשיטה) חטיבת הנגב

אודות

הוקם ערב פלישת מדינות ערב כגדוד פשיטה ממוכן.
ייחודו בכך שהיה רכוב על גבי ג'יפים וכן שהסגל הפיקודי והחיילים שלו היו מתנדבים שרק מיעוט בהם היה יוצאי פלמ"ח.
הגדוד הוקם ע"י שירות המשוריינים (שמ"ש) בפיקוד יצחק שדה וישראל כרמי. הוא כלל חלק מהמדריכים והחיילים של שמ"ש אשר אומנו במחנה תל-לליטווינסקי.
עם החמרת המצב בדרום בסוף מאי 1948 ירד הגדוד לנגב. בתחילה הגיעו שתי פלוגות ג'יפים ואח"כ פלוגת שריוניות וכן זחל"מים שאויישו ע"י חיות הנגב.
הגדוד החל במבצעי כיבוש ופשיטה ארוכי טווח. הוא נטל חלק בהתקפות הנגד על המצרים באשדוד, בכיבוש מוחרקה והשתתף בהתקפת הנגד על המצרים בבארות יצחק.
בהפוגה השנייה הועלה הגדוד צפונה להתארגנות.
במבצע יואב חזר לנגב, בשתתף בפעולות נגד המצרים ובכיבוש באר-שבע.
במבצע חורב כבש את משלטי ביר-עסלוג' ותמילה והגיע למבואות אל-עריש.
יחידות ממנו השתתפו במבצע עובדה במרס 1949.
מפקדי הגדוד: ישראל כרמי, חיים ברוצלבסקי-בר-לב.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה