תפריט נגישות

מורשת קרב

"הגנה" - ארגון ההגנה בארץ ישראל

רקע כללי

ה"הגנה", או בשמה המלא - "ארגון ההגנה העברי בארץ ישראל", היתה הגוף הצבאי הגדול והעיקרי של היישוב היהודי בא"י ושל התנועה הציונית עד הקמת מדינת ישראל.
היא פעלה תחילה במרות ציבורית של הסתדרות העובדים, ומשנות ה-30 במרות המוסדות הלאומיים-הסוכנות היהודית והוועד הלאומי.
ה"הגנה" הוקמה ב-1920, עם התפרקות ה"שומר". מיום הקמתו נועד ארגון ה"הגנה" להיות כוח צבאי עממי גדול. מבחינת השלטון הבריטי, היתה ה"הגנה" ארגון מחתרת מובהק. מראשיתו נועד הארגון לפעול כנגד האוייבים הפוטנציאליים של היישוב היהודי בארץ ישראל והציונות. עד פרסום הספר הלבן ב-1939 היו הערבים האוייב שנגדו לחם הארגון, אם לבדו, ואם בשיתוף פעולה עם הבריטים. מאז 1920-1936 התמקד ארגון ההגנה בהגנה סטטית-נייחת. ההנחה שרווחה בראשית השלטון הבריטי כי יישמר השקט בארץ נתבדתה חיש מהר. מאורעות 1929 הוכיחו כי על ההגנה ליטול על עצמה משימה זו בכל התחומים: בניין הכוח, רכש והתבצרות-להבטחת שלום היישוב וביטחון יישוביו. בפרוץ מאורעות 1936 קבעה הנהלת הסוכנות סייג לפעולותיה שכונה - הבלגה - כוונתו היתה שלא להחריף את שפיכות הדמים בה היתה מעוניינת המנהיגות הערבית. רעיון ההבלגה הוא אבי הערך של "טוהר הנשק", שהועבר לצה"ל כמורשת רוחנית של ה"הגנה". הפעולות הניידות במרחבי הארץ החלו בקיץ 1936 וביססו את הלחימה בעיקר ב"פלוגות השדה", ב-1938 שולבו עשרות מאנשי ההגנה בפלוגות הלילה של אורט צ'רלס וינגייט. ב-1939, בגמר המרד הערבי, הוחלט על הקמת חיל השדה בהגנה, כשהוקמו "פלוגות המחץ" (פלמ"ח) במאי 1941, הן שימרו וטיפחו את תורת הלחימה הניידת וההתקפית.
נוסף לפעילות האימונים והתעשיה במחתרת, שני תחומי מאבק לא פסקו בימי המלחמה: התיישבות בחלקי הארץ השונים והעפלת יהודים לא"י.
מאמץ רב של ה"הגנה" בתקופת מלה"ע ה-2, לבד מאימונים וכוננות, כוון לגיוס לצבא הבריטי. שלוחות של ה"הגנה" קמו כמעט בכל יחידה בה שירתו יהודים.
אחרי תום המלחמה באירופה, המשיכה בריטניה לדבוק במדיניות הספר הלבן. הפעילות המזויינת של המאבק נעשתה במסגרת של תנועת המרי העברי והוטלה בעיקר על שכמו של הפלמ"ח, אם כי לא רק עליו. הושג הסדר עם אצ"ל ולח"י על הכללתם בתנועת המרי, שיתוף זה התקיים עד שלהי יולי 1946, במהלך המחצית הראשונה של מלחמת העצמאות, הצליחה ההגנה לגייס, לאמן ולצייד כוח צבאי בן כ-50 אלף איש שפעל ב-12 חטיבות, גרעינים של חיל אוויר וחיל ים, שירותים חדשים שהפכו לחילות לוחמים מקצועיים סדירים כחיל תותחנים וחיל שריון ומערכת תחזוקה הנדרשת לצבא סדיר, שכונה מעתה צבא ההגנה לישראל.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה